fbpx
CLTV36 Current Affairs Entertainment

Sinukwan Festival Kulturang Kapampangan: Sandalan ning katimawan libutad ning kasikatan at kapagsubukan

Cabalen, malaus ko pu!

Libutad ning kasakitan at kapagsubukan, ing kultura tamu ing kekatang sandalan.

Mipalabas keti king CLTV36 king datang a December 18 angga December 24 ing miyayaliwang istorya at ing kesalayasayan ning Kulturang Sinukwan. Agnan agnan ta yang antabayanan ing Sinukwan Festival 2020 king pamamuntuk ning Foundation for Lingap Kapampangan, Inc.

Luid ya ing Amanung Sisuan! Luid ya ing Kapampangan!

Sinukwan Festival 2020

FOLLOW US on:

facebook.com/cltv36official

facebook.com/cltv36news

twitter.com/CLTV36

youtube.com/cltv36official

instagram.com/cltv36official

Leave a Reply

Your email address will not be published.