Abangan ang isang malaking pagbabago sa CLTV36 Metro Central Luzon. Handa na ba kayo? Malapit na!