Welcome!

May malasakit ka ba sa bayan mo? Inaanyayahan namin kayo na mag-share ng inyong mga report! Mag-log in na!

     

Mag-share ng report!

Gusto niyo bang maging bahagi ng CLTV36 News Coverage?
Pumili na ng assignment at maaring ipalabas ang inyong report sa Balitang Central Luzon. Mag-sign up para 'wag mahuli sa mga assignment.

Linggo-linggo ay papadalhan namin kayo ng topic.

Latest Reports

Ang mga report na makikita sa page na ito ay ang mga latest approved reports.
Kung wala pa sa page na ito ang inyong submission, ang ibig sabihin nito ay:

A

Hindi approved dahil kulang ito sa detalye
at hindi ma-verify.

B

Backlog. Vine-verify pa.
Marami kasi ang submissions...

C

Baka hindi na-attach?
Ipadala muli ito gamit ang form.

clark-tower
Mar 0
Mar 0

Handa na ba kayo?

Abangan ang isang malaking pagbabago sa CLTV36 Metro Central Luzon. Handa na ba kayo? Malapit na!

  Read more
10633751_10154173589802668_1037062288337169150_o
Mar 0
Mar 0

May Malasakit Ako Sa Bayan Ko!

May nais ba kayong i-report sa amin sa CLTV36? Narito ang ilang gabay para sa pagpapadala ng report. ‪#‎MayMalasakitAkosaBayanKo‬

  Read more

CJ of the Week

The Team

Loading...
Skip to toolbar