fbpx

Kampo ni VP Leni binigyang diin ang diwa ng bolunterismo bilang tugon sa mga Kritiko

Kampo ni VP Leni binigyang diin ang diwa ng bolunterismo bilang tugon sa mga Kritiko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *