fbpx

Day of Prayer and Fasting isasagawa ng Simbahan upang hilingin ang pagtatapos ng pandemya

Day of Prayer and Fasting isasagawa ng Simbahan upang hilingin ang pagtatapos ng pandemya

Leave a Reply

Your email address will not be published.